पुनाराम सुनारी असार २९,पाल्पा निस्दी गाउँपालिका पाल्पाको दोस्रो गाउँ सभाको प्रथम अधिबेशन सम्पन्न भएको छ । निस्दी गाउँपालिका अध्यक्ष मुक्त बहादुर सारुको अध्यक्षता र लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य नारायण प्रसाद आचार्यको प्रमुख अतिथ्यतामा सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रममा आ व २०७९र८० को आय व्याय विवरण ०७९र०८० विनियोजन बजेट तालिका पास भएको छ ।
३ निस्दी गा पा २०७९र०८० को आय तर्फ
१ संघीय समानिकरण अनुदान रु। १०,५९,००,०००
२ संघीय राजश्व वाडफाड रु। ९,४९,८०,०००
३ वित्त आयोगबाट प्राप्त रोयल्टी रु। ३,९९,६५,५७०
४ लुम्बिनी प्रदेश समानिकरण रु। ५६,९६,०००
५ लुम्बिनी प्रदेश राजश्व बाडफाड रु। ८५,६०,०००
६ जिल्ला समन्वय समितिबाट रु। ४७,५०,०००
७ निस्दी गाउपालिका अन्तरिक आम्दानी रु। २,४१,०५,०००
८ अन्य रकम रु। १,०५,००,०
जम्मा रु। ३७,४४,५६,५७०
३ निस्दी गा पा आ। व। २०७९र८० व्यय तर्फ
१। चालू तर्फ रु। १०,११,४६,५७०
१। पुजिगत तर्फ रु। २७,३३,१०,०००
जम्मा रु। ३७,४४,५६,५७० ।

50% LikesVS
50% Dislikes

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय