a’waf/ /flt b]vL k/]sf] clj/n jiff{sf sf/0f xg’dGt] vf]nfdf cfPsf] af9Ln] 8’afgdf k/]sf] dWok’/lylddf c/lgsf] /fhdfu{l:yt /fw]/fw] / ef6ef]6]gL ;’k/ dfs]{6 If]qsf a:tL . t:jL/ M gljg kf}8]n, /f;;

२८ असार,अविरल वर्षाका कारण भक्तपुरको हनुमन्ते खोलामा आएको बाढीले मध्यपुरथिमिमा अरनिको राजमार्गस्थित राधेराधे र भाटभोटेनी सुपर मार्केट क्षेत्रका बस्ती डुबानमा परेका छन् ।

यस्तै निरन्तर परिरहेको बर्षाका कारण बनेपाको पुल बजारस्थित पुन्यमाता खोलामा आएको बाढीबाट काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपा बजार पनि डुवानमा परेको छ ।

50% LikesVS
50% Dislikes

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय