बैदेशिक रोजगारमा नेपाली कामदार विदेश पठाउने १ सय ९६ वटा मेनपावर कम्पनीहरु बैदेशिक रोजगार विभागको कालोसूचीमा परेका छन् ।

बैदेशिक रोजगारमा पठाएका कामदारलाई ठगि गर्ने, भने अनुसार काम र तलव नहुने वा फर्जी कागजातका आधारमा कामदार पठाउने लगायतका मेनपावर कम्पनीहरु विरुद्ध पीडितको उजुरी परेमा वा विभागको अनुसन्धानमा त्यस्तो पाइएमा त्यस्ता मेनपावर कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने गरिएको छ ।

हेर्नुहोस् कालो सुचीमा रहेका मेनपावर कम्पनीको सुची

1 354/059/60 A One Overseas Pvt. Ltd. 4469073 Blocked View
2 142/056/57 Aakash Overseas Company Sewa Pvt. Ltd. 4435443 Blocked View
3 460/060/61 Aashish Overseas Pvt. Ltd. 5535222 Blocked View
4 466/060/61 Abba International Manpower Services Pvt. Ltd. 0 Blocked View
5 316/059/60 Abroad Recruitment Company Pvt. Ltd. 4377746 Blocked View
6 638/063/064 Aglesha Manpower Pvt. Ltd. 977-1-4671766 Blocked View
7 64/051/52 Al Azad International Employment Agency 4227667 Blocked View
8 100/053/54 Al Saugat Overseas Pvt. Ltd. 4275428 Blocked View
9 87/053/54 Alfa Roma International Menpower Services Pvt. Ltd. 5531455, 5525707 Blocked View
10 421/060/61 Alliance Overseas Pvt. Ltd. 4470895 Blocked View
11 649/063064 Allied International Services Pvt. Ltd. 4460903 Blocked View
12 664/063/064 Amber International Pvt. Ltd. 4440209 Blocked View
13 529/061/62 Annapurna Gorkha Servises Pvt. Ltd. 0 Blocked View
14 310/059/60 Apex Overseas Pvt. Ltd. 4376144 Blocked View
15 161/056/57 ARABIAN EMPLOYMENT CONSULTANCY PVT. LTD. 5546050, 5526661, 5550439 Blocked View
16 108/054/55 Asmacs Nepal Pvt. Ltd. 4430827,4427152 Blocked View
17 126/055/56 Atlantic Overseas Services Pvt. Ltd. 5541635 Blocked View
18 270/058/59 Axis Human Resource Service Pvt. Ltd. 4267953 Blocked View
19 471/060/61 Ayo Gorkhali Manpower Agency Pvt. Ltd. Blocked View
20 642/063064 Bajaj Overseas Pvt.Ltd. 5535180 Blocked View
21 169/056/57 Beshes Overseas Employment Service 5536385 Blocked View
22 154/056/57 Bhawani International Overseas Pvt. Ltd. 4355032 Blocked View
23 177/056/57 Birat Consultancy Pvt. Ltd. 4264033 Blocked View
24 356/059/60 Blue Heaven International Pvt. Ltd. Blocked View
25 670/064/065 Brihaspati Services Pvt. Ltd. 4468803 Blocked View
26 442/060/61 Brilliant Brothers and Company Pvt. Ltd. 4472502 Blocked View
27 482/060/61 British Gulf Overseas Pvt. Ltd. Blocked View
28 238/058/59 Brothehood Overseas Employment Service Pvt. Ltd. 4481282 Blocked View
29 295/058/59 BUDDHA MANPOWER EMPLOYMENT SERVICE PVT. LTD. 4466647 Blocked View
30 110/054/55 Buddha Overseas Concern Pvt. Ltd. 5548567 Blocked View
31 395/060/61 Capital Overseas Services Pvt. Ltd. 0 Blocked View
32 131/055/56 Chandani International Overseas Pvt. Ltd. 4356444 Blocked View
33 371/059/60 Chautari Nepal Manpower Agency Pvt. Ltd. 4358150 Blocked View
34 429/060/61 Cherisi Overseas Pvt. Ltd. 0 Blocked View
35 663/063/64 Chinari International pvt.ltd. 4438750 Blocked View
36 181/057/58 Chindits Security and Overseas Services Pvt. Ltd. 4301263 Blocked View
37 427/060/61 Chyangba Overseas Service 2101067 Blocked View
38 620/063/64 Civil Supporting Overseas Pvt Ltd 4473665 Blocked View
39 578/062/63 Connection Overseas Pvt. Ltd. 4424650 Blocked View
40 436/060/61 Cosmic Employment Service Pvt. Ltd. Blocked View
41 286/058/59 Creative Overseas Pvt. Ltd. 4499694 Blocked View
42 376/059/60 Cross World International Pvt. Ltd. (No Permision to work) 4444811,4444778 Blocked View
43 433/060/61 D.N.B.-Asia Pvt. Ltd. (Aroma International Manpower) Blocked View
44 685/063/64 D.S. Foreign Employment Services 4468835 Blocked View
45 327/059/60 Dana Overseas Pvt. Ltd. 5525444 Blocked View
46 496/061/62 Danfe Human Resource (P) Ltd. 472718, 4720822 Blocked View
47 785/065/66 Delta Star International Pvt. Ltd. 01-4473665 Blocked View
48 650/063/64 Deluxe Recruitment Pvt. Ltd. (Sunaulo Prakash Manpower Spplaers) 4258825 Blocked View
49 292/058/59 Destination Overseas Consultant Pvt. Ltd. 0 Blocked View
50 193/057/58 Deurali Overseas Service Pvt. Ltd. 4271883 Blocked View
51 216/057/58 Development Trust And Overseas Linkers Pvt. Ltd. 4375152 Blocked View
52 382/059/60 Dhaulagiri International Manpower Pvt. Ltd. 4254025, 4254026 Blocked View
53 645/063/64 Dhruba Tara Placement Services P Ltd 4472289/2052535 Blocked View
54 592/062/63 Dream Achievers Pvt. Ltd. 4465172, 4477566 Blocked View
55 253/058/59 Eco Overseas Consultant Pvt. Ltd. 4427061 Blocked View
56 468/060/61 Employment and Re-employment Pvt. Ltd. Blocked View
57 215/057/58 Everest Nepal Manpower Pvt. Ltd. 4350806,4357813 Blocked View
58 346/059/60 Everest World Employment Consultancy Pvt. Ltd. 4480126 Blocked View
59 549/062/63 Far West International Link Pvt. Ltd. 4239431 Blocked View
60 JITCO/ MOH REF FEDERATION OF NEPALESE CHAMBERS OF COMMERCE & INDUSTRY (FNCCI), For Japan O 4262218 Blocked View
61 60/051/52 Fewa International Manpower Suppliers Pvt. Ltd. 4253592 Blocked View
62 275/058/59 Finix Manpower Pvt. Ltd. 4437055 Blocked View
63 273/058/59 FIRST SELECT NEPAL PVT. LTD. 4372061,4372576 Blocked View
64 480/060/61 Four season Overseas Pvt. Ltd. 0 Blocked View
65 326/059/60 Gallivant Manpower Pvt. Ltd. 4240702 Blocked View
66 68/052/53 Gandaki Dhaulagiri International Company, Pvt. Ltd. 4225982 Blocked View
67 507/061/62 Genial Overseas Pvt. Ltd. 4468924, 4487249 Blocked View
68 148/056/57 Golden International Manpower Services Pvt. Ltd. 4356184,4257277 Blocked View
69 70/052/53 Gorakhkali Foreign Employment Co,Pvt.Ltd. 4420496 Blocked View
70 602/062/063 H.R. Consultants Pvt. Ltd. 015554473, 016222362 Blocked View
71 943/067/68 H.R. INTERNATIONAL NEPAL PVT. LTD. 4383346 Blocked View
72 105/054/55 Harati Overseas Pvt. Ltd. 4422223 Blocked View
73 306/059/60 High Himalayan Gorkha Services Pvt. Ltd. 7276723 Blocked View
74 366/059/60 Him Shikhar Overseas Pvt. Ltd. 4415332 Blocked View
75 274/058/59 Hipat Overseas Pvt. Ltd. Blocked View
76 461/060/61 Horizon International Services Pvt. Ltd. 2084342 Blocked View
77 596/062/63 Ideal International Manpower (P) Ltd. 4212101 Blocked View
78 375/059/60 Ishan Rojgar International Pvt. Ltd. 4781616 Blocked View
79 538/061/62 J.B. Employment Service Pvt. Ltd. 4720522 Blocked View
80 381/059/60 J.B.International Pvt. Ltd. 4288756 Blocked View
81 262/058/59 Japan Overseas Pvt. Ltd. 4357688, 4357809 Blocked View
82 372/059/60 Jaykali Overseas Employment Pvt. Ltd. 4246677 Blocked View
83 634/063/64 K B L International Overseas Pvt. Ltd. 6214844 Blocked View
84 493/060/61 Kaligandaki Overseas Pvt. Ltd. Blocked View
85 368/059/60 Kanjirowa Overseas Pvt. Ltd. 4363453 Blocked View
86 255/058/59 Kariman Enterprises Pvt. Ltd. 4440607 Blocked View
87 248/058/59 Kastamandap Overseas Services 4361835 Blocked View
88 393/059/60 Khaptad International Services Pvt. Ltd. 0 Blocked View
89 556/062/63 Lama International Pvt. Ltd. 0 Blocked View
90 39/049/50 Lumbini Overseass Concern Pvt. Ltd. 44360700 Blocked View
91 486/061/62 Lumbini Transworld Employment (Pvt.) Ltd. 4423546 Blocked View
92 315/059/60 Lyache Human Resource (Hi-Tech) Pvt. Ltd. 4384941 Blocked View
93 351/059/60 Madan Megh Overseas Pvt. Ltd. 5550644 Blocked View
94 158/056/57 MAHAKALI OVERSEAS PVT. LTD. 5546985 Blocked View
95 242/058/59 Mahalaxmi Consultant Pvt. Ltd. (Indamand) 4464527 Blocked View
96 491/061/62 Majestic Trade Wings Pvt. Ltd. 2150080 Blocked View
97 82/053/54 Makalu International Pvt. Ltd. 5549892 Blocked View
98 492/061/62 Mansarowar Overseas Pvt. Ltd. (Russian Overseas) 4419193 Blocked View
99 278/058/59 Marsyangdi Overseas Pvt. Ltd. 4285999,4288276 Blocked View
100 445/060/61 Maya Overseas Pvt. Ltd Blocked View
101 360/059/60 MECHI MAHAKALI OVERSEAS PVT. LTD. 4465033 Blocked View
102 691/063/64 MERIDIAN ASSOCIATES PVT. LTD. Kathmandu N.P.-9,Sinamangal, Kathmandu,BAGMATI 4468628 Blocked View
103 15/044/45 Milan International Manpower Pvt. Ltd. 4267665,4223942 Blocked View
104 173/056/57 Millenium Overseas Pvt. Ltd. 4356611 Blocked View
105 394/060/61 Mission Overseas Pvt. Ltd. 0 Blocked View
106 514/061/62 Modern Overseas Consultancy Pvt. Ltd. Blocked View
107 696/063/64 Modern Time Recruting Services Pvt Ltd. 4468693, 2043675 Blocked View
108 409/060/61 Monalisa Overseas Pvt. Ltd. Blocked View
109 145/056/57 Moon Light Consultant Pvt. Ltd. 5549010 Blocked View
110 254/058/59 Mordi Menpower Service Pvt. Ltd. 5535762 Blocked View
111 42/049/50 Mountain Overseas Employment Pvt. Ltd. 4414826 Blocked View
112 478/060/61 My Manpower Pvt.Ltd. Blocked View
113 58/051/52 N.O.E.C. Pvt. Ltd. 4417267, 4425506 Blocked View
114 251/058/59 N.P. International Emp. Services Pvt. Ltd. 2041762, 4465171 Blocked View
115 107/060/61 NEPAL CHAHARI SKILL DEVELOPMENT PVT.LTD. Blocked View
116 290/058/59 Nepal Dynesty Overseas Pvt. Ltd. Blocked View
117 179/057/58 Nepal Gulf Manpower Service 4427331 Blocked View
118 202/057/58 Nepal Menpower Consultancy Pvt. Ltd. 4360658 Blocked View
119 484/060/61 Nepal Recruitment Bureau Pvt. Ltd. (ujuri bata rokka 6) 4421318 Blocked View
120 784/065/66 NEPAL SAM OVERSEAS PVT. LTD. 977-1-4365738 Blocked View
121 653/063/64 Nepal World Consult pvt.Ltd. 4785224 Blocked View
122 233/058/59 New Era Resource Pvt. Ltd. Blocked View
123 214/057/58 New Star Overseas Pvt. Ltd. 4466057 Blocked View
124 656/063/064 North Pole Overseas Pvt.Ltd. 4424693 Blocked View
125 324/059/60 North Star Overseas Pvt. Ltd. 4498433 Blocked View
126 418/060/61 Nupse International Concern Pvt. Ltd. 4477566 Blocked View
127 293/058/59 Oasis Overseas Pvt. Ltd. Blocked View
128 152/056/57 Ocean International Pvt. Ltd. 4423229 Blocked View
129 804/065/66 OPPORTUNITY MANPOWER SERVICES PVT. LTD. 4006777 Blocked View
130 561/062/63 Orchid Human Resources P.Ltd. 4359772 Blocked View
131 673/063/064 Oscar International Pvt.Ltd. 4385546, 2315974 Blocked View
132 425/060/61 Overseas Placement Services Pvt.Ltd. 2050399 Blocked View
133 463/060/61 Oxford Employment Service Pvt. Ltd. 4770676 Blocked View
134 637/062/63 Palm International Pvt. Ltd. 4363362, Blocked View
135 365/059/60 Panorama Overseas Pvt. Ltd. 4410066 Blocked View
136 349/059/60 Pashupati Manpower Pvt. Ltd. 4472848, 4469301 Blocked View
137 321/059/60 Pathibhara Menpower Service Pvt. Ltd. 4269089 Blocked View
138 555/062/63 Peace Zone Overseas Pvt. Ltd. 4470832 Blocked View
139 168/056/57 Pinnacle Overseas Employment Service Pvt. Ltd. 4227903, 4269132 Blocked View
140 705/064065 Pro Search Recuitment Consultant Pvt. Ltd. 4440518 Blocked View
141 410/060/61 Prolific Employment Agency Services Pvt. Ltd. Blocked View
142 230/058/59 Public International Pvt. Ltd. 4419927 Blocked View
143 472/060/61 Purple Patch (Nepal) Pvt. Ltd. Blocked View
144 287/058/59 Quality Overseas Services Pvt. Ltd. 4419424 Blocked View
145 504/061/062 R. B. Group Overseas Pvt. Ltd. 5538589 Blocked View
146 735/064065 R.B. Employment Services Pvt. Ltd. 6911836 Blocked View
147 405/060/61 Rapti Manpower Concern Pvt. Ltd. 4492661 Blocked View
148 515/061/62 Reliable HR Solution Pvt. Ltd. 4474882 Blocked View
149 676/2063/064 Reliable International Pvt. Ltd. 6226824 Blocked View
150 422/060/61 Relliance Human Resources Pvt. Ltd. 4219203 Blocked View
151 159/056/57 Rose International Pvt. Ltd. 4485863 Blocked View
152 488/061/62 Rosebud Nepal Overseas Pvt. Ltd. (Miti 2065/10/06 Ma Khaarej Bhayeko) 0 Blocked View
153 511/061/62 Royal Nepal Overseas Concern Pvt. Ltd. 977-1-4496498 Blocked View
154 380/059/60 S.K. International Consultancy Pvt. Ltd. 4376289 Blocked View
155 725/064/065 Sabnam International (p) Ltd. 2222526 Blocked View
156 717/2064/065 Saffron International (P) Ltd 4385716 Blocked View
157 506/061/62 Sagar Overseas P. Ltd. (Human Resource Empl. Dev. Ser. & Research Centre) 2050337, 4671155 Blocked View
158 331/059/60 Sagarmatha International Pvt. Ltd. 4218251 Blocked View
159 130/055/56 Saheen Employment Pvt. Ltd. Blocked View
160 411/060/61 Samriddhi Employment Service Pvt. Ltd. 4413499 Blocked View
161 76/052/53 Securwest International (Nepal) Pvt. Ltd. 353309,354398 Blocked View
162 40/049/50 Shangrila International Menpower Pvt. Ltd. 4470113,4476160 Blocked View
163 432/060/61 Shisa Overseas Pvt. Ltd. 2020238 Blocked View
164 483/060/61 Silver Line Recruiting Agency Pvt. Ltd. Blocked View
165 791/065/66 Silverline Associates Pvt. Ltd. 00977-14386907 Blocked View
166 219/058/59 Sim Overseas Employment Pvt. Ltd. 4472171 Blocked View
167 268/058/59 Sitara Overseas Consultancy Pvt. Ltd. 4231210 Blocked View
168 727/2064/065 Smart In Action Manpower Services Pvt. Ltd. 2161117 Blocked View
169 636/063/064 South Pole Overseas Pvt. Ltd. 4212823 Blocked View
170 707/064/065 Standard Overseas Pvt. Ltd. 4412153 Blocked View
171 644/063/64 sumi overseas (pvt) ltd 014384999 Blocked View
172 46/050/51 Sun International Overseas Pvt. Ltd. 4377129 Blocked View
173 476/060/61 SUNRISE OVERSEAS PVT. LTD. 9851020334 Blocked View
174 334/059/60 Supper Star Overseas Nepal 4253592 Blocked View
175 246/058/59 Syarsekalika Employment Overseas Pvt. Ltd. Blocked View
176 462/060/61 Taj International Pvt. Ltd. 5539449 Blocked View
177 803/065/66 TANGENT INTERNATIONAL RECRUITMENT SERVICES P. LTD. 4421202 Blocked View
178 446/060/61 Task Employment Services Pvt, Ltd. Blocked View
179 244/058/59 Tenzing Menpower Pvt. Ltd. 5526133 Blocked View
180 25/048/49 The New Gorkhas International Pvt. Ltd. 4425930,4439874 Blocked View
181 195/057/58 Tri Shakti Overseas Service Pvt. Ltd. 4495286 Blocked View
182 1030/068/69 TRUSTEE OVERSEAS SERVICE PVT.LTD 4487170 Blocked View
183 364/059/60 Tufan International Oversea Services Pvt. Ltd. Blocked View
184 218/058/59 Union Overseas Network Pvt. Ltd. Blocked View
185 136/055/56 Universal Overseas Pvt. Ltd. 4423212,4422528 Blocked View
186 439/060/61 Universal Team Manpower Pvt. Ltd. 4377649,2081029 Blocked View
187 236/058/59 Valley Top Overseas Services Pvt. Ltd. 4470547 Blocked View
188 655/063/064 Variety Manpower Company (p) Ltd 00977-1-4468171 Blocked View
189 450/060/61 Web Overseas Pvt. Ltd. 977-1-4784409 Blocked View
190 850/066/67 Well International Manpower Pvt. Ltd. 4486244 Blocked View
191 737/064/65 West Overseas 4446048 Blocked View
192 612/062/063 World Link Overses Pvt.Ltd. 4481759 Blocked View
193 750/064/065 WORLDWIDE ASIAN MANPOWER SERVICES (P) LTD. 5201366 Blocked View
194 624/063064 Yes Services Pvt.Ltd. 372475, 2150462 Blocked View
195 221/058/59 Youth Placement Services Pvt. Ltd. 4433771 Blocked View
196 329/059/60 Zeal International Overseas Pvt. Ltd. 4287054 Blocked View

50% LikesVS
50% Dislikes

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय